Postorder Kataloger

OBS! Katalogerna får endast användas för personligt bruk. Du får inte kopiera, trycka och sprida detta vidare ej heller sälja eller överföra materialet utan mitt samtycke.

NOTE. The catalogs may only be used for personal use. You may not copy , print and disseminate it nor sell or transfer the material without my consent.

ÅHLÉN & HOLM A.B  VÅREN-SOMMAREN 1935

ÅHLÉN & HOLM A.B  VÅREN-SOMMAREN 1941

ÅHLÉN & HOLM A.B  HÖSTEN 1947- VINTER 1948

HÄGGSTRÖM & JOHANSSON  BORÅS HÖST och VINTER 1952 – 1953

Åhlén & Holm   Höst och Vinter 1953 – 1954

AB WISKADALS FABRIK VÅREN – HÖSTEN 1954

 AKTIEBOLAGET WISKADALS FABRIK VINTERN 1957 – 1958

EPA JULMARKNAD 1961

PÅ BILDEN ETT MICKI DOCKSKÅP

AB  A.F. HALLBERGS KORTVARULAGER.  KATALOG NR 106 – VÅREN OCH SOMMAREN 1961.